ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΕΑΚ53.jpg

Τα κτίρια ευθύνονται για περίπου το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και το 75% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. H αειφόρος ανάπτυξη επομένως είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για την μείωση του ενεργειακού κόστους. Για την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούνται άμεσες ενέργειες και ριζικές καινοτομίες για να αξιοποιηθεί το μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό εξοικονόμησης ενεργείας στα κτίρια.

CF019526 copy.jpg

ΚΣΜΚΕ

Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) θεωρείτε ένα κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση, σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, του οποίου η πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό με ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι ΚΣΜΚΕ, ενώ μετά την 31η Δεκεμβρίου 2018 όλα τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησία τους, πρέπει να είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

 

52066.jpg

Εξοικονομήστε μέχρι το 90% της ενέργειας σας με ανακαίνιση σε ΚΣΜΚΕ

MH1 copy.jpeg

Μελέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των αερίων θερμοκηπίου με ανακαίνιση σε ΚΣΜΚΕ να κυμαίνεται μεταξύ 60% - 90% σε σύγκριση με παραδοσιακές ανακαινίσεις (20% - 45% εξοικονόμησης ενέργειας).

Ανακαινίζοντας το κτίριο σας σε ΚΣΜΚΕ με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου MUSKITA μπορείτε να μειώστε το κόστος σας, να αυξήστε την οικονομική αξία του κτιρίου σας και να αποκτήσετε την απόλυτη άνεση και ασφάλεια με εξαιρετική θερμομόνωση, αεροστεγανότητα, βελτιωμένο εσωτερικό κλίμα και ηχομόνωση.

Απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί ΚΣΜΚΕ όπως καθορίζονται στην Κ.Δ.Π. 366/2014

ΚΣΜΚΕ_ΠΙΝΑΚΑΣ1.png

Πίνακας 1: Ορισμός του ΚΣΜΚΕ (Πηγή: 2ο Εθνικό Σχέδιο για Αύξηση ΚΣΜΚΕ)