Σωστή Τοποθέτηση Κουφωμάτων

Ένας σημαντικός παράγοντας για τη σωστή λειτουργία, ηχομόνωση και θερμομόνωση των κουφωμάτων αλουμινίου που έχετε επιλέξει για το χώρο σας είναι η σωστή τοποθέτηση τους.

Γενικά, ανεξάρτητα από το τύπο κουφώματος που έχετε επιλέξει (συρόμενα, ανοιγόμενα, κλπ.), θα πρέπει:

  • Να χρησιμοποιούνται στεγανοποιητικά υλικά και ελαστικά ή πλαστικά υλικά μεταξύ του κουφώματος και της τοιχοποιίας ή του μαρμάρου που το περιβάλλει, τόσο την ώρα της τοποθέτησης όσο και μετά στους αρμούς, για να διατηρείτε η θερμομόνωση.
  • Να χρησιμοποιούνται παντού λάστιχα (μέσα και έξω) και όχι μόνο σιλικόνη στους υαλοπίνακες των κουφωμάτων.
  • Τα κουφώματα να έχουν νεροχύτες απορροής υδάτων στην κάσια, οι οποίοι να είναι καλυμμένοι με τάπες νεροχυτών. Τα φύλλα των τζαμιών θα πρέπει να έχουν επίσης νεροχύτες στο κάτω μέρος.
  • Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα στεγανωτικά υλικά σε όλες τις ενώσεις των προφίλ.
  • Να χρησιμοποιούνται τα προτεινόμενα εξαρτήματα (καρούλια, λάστιχα, τάπες, μεντεσέδες, χειρολαβές, γωνίες σύνδεσης, βούρτσες, κλπ.) που συστήνονται από τη MUSKITA προς τον κατασκευαστή, και είναι εγκεκριμένα για τις προδιαγραφές του κουφώματος.

Εγγύηση Ποιότητας: Αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση, ο κατασκευαστής πρέπει να δίνει στον πελάτη Εγγύηση Ποιότητας όλων των προϊόντων που έχουν τοποθετηθεί, με ελάχιστη Εγγύηση 2 χρόνια. Για να ισχύει η Εγγύηση, ο πελάτης πρέπει να  τηρεί τους όρους περιοδικής συντήρησης και καθαρισμού των κουφωμάτων που παρέχονται από τον κατασκευαστή για μέγιστη αντοχή στο χρόνο.